Hà Nội kiên cố hóa kênh mương giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Kiên cố hóa kênh mương ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh (Hà Nội).
Kiên cố hóa kênh mương ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế của cây trồng. Những năm qua, thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hà Nội kiên cố hóa kênh mương giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ảnh 1Kiên cố hóa kênh mương ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh (Hà Nội).
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm