Hà Nội không ngừng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội hiện có gần 108.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tập trung thành cộng đồng tại 14 xã thuộc 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ. Những năm vừa qua, trong bối cảnh nguồn lực của Hà Nội còn hạn chế, thành phố đã một dành nguồn lực không nhỏ để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đưa mức sống và thu nhập của người dân vùng dân tộc, miền núi sớm ngang bằng với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Nhờ vậy, đời sống đồng bào không ngừng được cải thiện, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt.

Ha Noi khong ngung cham lo doi song dong bao dan toc thieu so hinh anh 1Ngành Nông nghiệp Hà Nội triển khai có hiệu quả mô hình chăn nuôi bò sinh sản hỗ trợ đồng bào dân tộc còn khó khăn phát triển kinh tế tại các xã miền núi thuộc 3 huyện Thạch Thất, Ba Vì, Mỹ Đức.

Tin liên quan

Hà Nội khuyến khích phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Nông dân đang bước vào thời kỳ chăm sóc cây trồng, lúa Xuân đang bước vào giai đoạn cần bón thúc để sinh trưởng, nhưng giá phân bón, vật tư nông nghiệp lại tăng phi mã. Để giảm sự phụ thuộc vào phân bón vô cơ trong trồng trọt, ngành nông nghiệp Hà Nội khuyến khích các địa phương phát triển, nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Hiệu quả kinh tế từ cơ cấu lại ngành nông nghiệp Hà Nội

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đến nay ngành Nông nghiệp Hà Nội đã có nhiều thay đổi phù hợp khi phát triển các vùng trồng và chăn nuôi chuyên canh tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao…Đề xuất