Gương sáng của làng Krêl

Là tấm gương sáng về làm kinh tế giỏi, anh Rơ Mah Chel hiện có 2 ha cao su, 1 ha điều, 1 ha cà phê, hơn 100 trụ tiêu, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Điệp
Là tấm gương sáng về làm kinh tế giỏi, anh Rơ Mah Chel hiện có 2 ha cao su, 1 ha điều, 1 ha cà phê, hơn 100 trụ tiêu, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Điệp

Hơn 10 năm qua, anh Rơ Mah Chel ở làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ (Gia Lai) luôn được đồng bào Jrai tín nhiệm bầu là người uy tín nhờ những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Gương sáng của làng Krêl ảnh 1Là tấm gương sáng về làm kinh tế giỏi, anh Rơ Mah Chel hiện có 2 ha cao su, 1 ha điều, 1 ha cà phê, hơn 100 trụ tiêu, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm. Ảnh: Hồng Điệp

Là giáo viên Trường tiểu học Võ Văn Kiệt, anh Rơ Mah Chel đã dành nhiều thời gian giúp trẻ em trong làng biết đọc, biết viết, đồng thời vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Bản thân anh Rơ Mah Chel cũng là một tấm gương sáng về làm kinh tế giỏi nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Gia đình anh Rơ Mah Chel hiện có 2 ha cao su, 1 ha điều, 1 ha cà phê, hơn 100 trụ tiêu, thu nhập gần 300 triệu đồng/ năm.

Gương sáng của làng Krêl ảnh 2Khi lên lớp, thầy Rơ Mah Chel - giáo viên Trường tiểu học Võ Văn Kiệt thuộc xã Ia Dơk luôn hết lòng với nghề dạy chữ. Ảnh: Hồng Điệp
Gương sáng của làng Krêl ảnh 3Anh Rơ Mah Chel tuyên truyền cách phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân làng Krêl. Ảnh: Hồng Điệp
Gương sáng của làng Krêl ảnh 4Làng Krêl có 2 bộ cồng chiêng thì một bộ đang được gia đình anh Rơ Mah Chel lưu giữ từ nhiều năm nay. Ảnh: Hồng Điệp

Nhằm bảo tồn, gìn giữ văn hóa của đồng bào dân tộc Jrai, anh Rơ Mah Chel đã mở nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Làng Krêl có 2 bộ cồng chiêng thì một bộ đang được gia đình anh Rơ Mah Chel lưu giữ từ nhiều năm nay. Những nỗ lực của anh Rơ Mah Chel đã góp phần cùng làng Krêl đạt danh hiệu Làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Hồng Điệp

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm