Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 90% lao động là học viên sau cai nghiện

Tại đây, các học viên được chăm sóc, điều trị, tư vấn tâm lý, tiếp cận các chương trình giáo dục, dạy nghề, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao...nhờ đó đã góp phần giúp các học viên cai nghiên ma túy, sớm hòa nhập với cộng đồng, sống có ích và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hàng năm, trường đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho khoảng 90% lao động là học viên sau cai nghiện được vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Các học viên tham gia hoạt động thể thao tại trường. 

 

Các học viên tham gia hoạt động thể thao tại trường.

 

Các học viên tham gia lao động, sản xuất tại trường. 

 

Các học viên tham gia lao động, sản xuất tại trường. 

 

 Hướng dẫn các học viên đan giỏ nhựa mỹ thuật tại trường. 

 

Giờ học văn hóa của các học viên tại trường. 

 

Giáo viên hướng dẫn các học viên sửa chữa máy vi tính. 

 

 Giờ học sửa chữa máy vi tính của các học viên tại trường. 

 

Dạy nghề may cho các học viên tại trường. 

 

Dạy nghề may cho các học viên tại trường.

 Đề xuất