Đồng Tháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật giúp năng suất vụ lúa Hè Thu tăng hơn 3 tạ/ha

Vụ lúa Hè Thu năm 2024, tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch trên 52.220 ha trên tổng số hơn 186.460 ha xuống giống với năng suất bình quân đạt 72 tạ/ha, tăng hơn 3 tạ/ha so cùng kỳ năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, giá thành sản xuất lúa Hè Thu dao động từ 3.458 - 3.667 đồng/kg, lợi nhuận dao động 26,2 -32,1 triệu đồng/ha, tăng từ 3,4 - 9,1 triệu đồng/ha so cùng kỳ.

Để đạt hiệu quả cao trong vụ lúa Hè Thu 2024, đa số bà con nông dân áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỷ lệ 50 – 100% DAP + 50% Kali trước khi làm đất lần cuối, quản lý cây trồng tổng hợp (IPHM), nước hợp lý, phân hữu cơ… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh, gây hại của các đối tượng dịch hại, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn.

Năng suất cao ngay vụ lúa Hè Thu năm 2024, là nhờ tỉnh Đồng Tháp hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ, thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững. Trên cây lúa, các công ty, thương lái thực hiện liên kết tiêu thụ theo mô hình sản xuất quy mô lớn; đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp; trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết thêm, nhiều mô hình giảm giá thành sản xuất lúa được thực hiện như: sạ thưa và bón phân vùi vào đất khi làm đất lần cuối trước khi gieo sạ, IPM trong quản lý dịch hại... Diện tích áp dụng cho vụ Hè thu 2024 đạt gần 101.300 ha.

Mô hình giúp nông dân tiết kiệm chi phí, canh tác giảm giá thành và sản xuất đạt hiệu quả trong vụ Hè Thu và diện tích áp dụng giảm lượng giống vụ Hè thu 2024 đạt 99.547 ha; diện tích sử dụng giống xác nhận vụ Hè Thu 2024 đạt 130.983 ha.

Vụ lúa Hè Thu năm 2024, tỉnh Đồng Tháp thực hiện “Đề án Phát triển bền vững một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” với diện tích 20.000 ha.

Tỉnh cũng thực hiện mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP tại các Hợp tác xã Thắng Lợi, Đông Thành, Trường Phát và Hưng Thạnh. Theo đó, các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn 41 tiêu chí sản xuất lúa SRP, ghi chép nhật ký sản xuất. Hợp tác xã Thắng Lợi và Đông Thành cũng thực hiện mô hình ngập khô xen kẽ (AWP) qua việc đặt ống cảm biến mực nước theo dõi mực nước. Mô hình này cho năng suất hơn 65 tạ/ha, lợi nhuận từ 25 - 30 triệu đồng/ha.

Vụ lúa Hè Thu 2024 nông dân Đồng Tháp đã chú ý đến chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá, tạo điều kiện chuyển dịch lao động ra khỏi nông nghiệp và điều quan trọng nhất là nông dân từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Nguyễn Văn Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm