Đổi thay trên huyện biên giới Tịnh Biên


Tịnh Biên đang trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối của vùng biên giới Tay Nam

"Ngày hội" thu hoạch lúa ở huyện Tịnh Biên


Nhờ nuôi rắn hổ hèo nhiều hộ đồng bào Khmer trở lên khá giả

Tịnh Biên có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, sinh thái

Năm vừa qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2011- 2015, cơ cấu kinh tế của Tịnh Biên đã có chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Một góc chợ hoa Tết.

Mua sắm hàng hóa tại khu thương mại Tịnh Biên

Du lịch núi Cẩm điểm đến hấp dẫn du khách.

Tăng trưởng GDP ước đạt 13,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 15%. Tịnh Biên phấn đấu thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới, trong đó nhiều xã đạt từ 10-14 tiêu chí đề ra. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huyện Tịnh Biên còn đầu tư hàng chục tỷ đồng đảm bảo các chính sách an sinh xã hội như: cấp 29.648 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và 5.769 thẻ cho hộ cận nghèo; trợ cấp tiền điện cho 6.257 hộ nghèo; xét cấp 163 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ tín dụng cho 4.857 hộ nghèo vay vốn, phát triển kinh tế, mở 94 lớp dạy nghề cho trên 2.000 lao động nông thôn và giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động…
Lễ hội đua bò Bảy Núi tại xã Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên

Cán bộ y tế về taanh phum sóc khám bệnh cho đồng bào Khmer


Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Chủ tịch huyện Tịnh Biên cho biết, thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào Khmer nghèo. Huyện cũng sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo thoát nghèo bền vững.

Đề xuất