Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh Phú Yên

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tại mỗi đơn vị, địa phương đã có những mô hình hay, phong trào sáng tạo hiệu quả đã lan tỏa và gắn kết với các phong trào khác, đặc biệt các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Năm 2018 toàn tỉnh có 233.635/251.519 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 567/625 thôn, buôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, có 57/112 xã đạt chuẩn văn hóa, 807/874 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Chương trình 135 cùng các  chương trình chính sách dân tộc khác được tỉnh triển khai kịp thời, đúng đối tượng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Từ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, năm 2018 UBND tỉnh Phú Yên đã phân bổ 26 tỉ đồng đầu tư 38 công trình hạ tầng, các xã, thôn đặc biệt khó khăn, đạt 95,4% kế hoạch; hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế giảm nghèo bền vững cho 685 hộ, đạt 100% kế hoạch; triển khai duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Phú Yên đã phân bổ vốn kế hoạch hơn 22 tỉ xây dựng 81 công trình hạ tầng các thôn, xã đặc biệt khó khăn, 5.499 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo cho 375 hộ, đến nay đã giải ngân được 4.590 triệu đồng, đạt 83,47% kế hoạch. Nhờ vậy, diện mạo các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh dần thay đổi, đời sống người dân ngày càng no ấm hơn. Các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp về vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh theo Quyết định số 45/QĐ-TTg đã kịp thời tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, thông tin hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị-xã hội, các mô hình làm kinh tế hiệu quả, gương người tốt việc tốt đến địa bàn vùng miền núi, dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân học hỏi, áp dụng thực tế, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra  của Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tiến độ giải ngân vốn, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, giải pháp khắc phục tình trạng hôn nhân cận huyết, quản lý phát huy hiệu quả nhà văn hóa các các địa phương của tỉnh…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết của đạt được của tỉnh Phú Yên trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện Chương trình 135. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy hiệu quả những cách làm hay, sáng tạo trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao hơn nữa hiệu quả các thiết chế văn hóa, đặc biệt tại vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ cấp cơ sở đủ khả năng làm chủ đầu tư các dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cần tăng cường kiểm tra việc sử dụng, cấp các ấn phẩm báo, tạp chí đến cơ sở, ghi nhận những ý kiến của người dân được thụ hưởng để chính sách của Nhà nước đến với vùng đồng bào dân tộc thiết thực và hiệu quả hơn.
Phạm Cường
 

Đề xuất