Dịch COVID-19: Xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với từng lĩnh vực vận tải

Theo Bộ Giao thông Vận tải, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID- 19 (Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông Vận tải ban hành văn bản số 3655/BGTVT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng Hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nội dung như:

Trong gian đoạn từ 00 giờ ngày 17/4 đến hết ngày 22/4/2020, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ thực hiện theo nguyên tắc:

Nếu là vận chuyển hành khách nội tỉnh, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020, trong đó giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố).

Nếu là vận chuyển liên tỉnh, trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải: Các tỉnh thuộc nhóm I, nhóm II tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về lĩnh vực vận tải. Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Các tỉnh thuộc nhóm III, chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cụ thể. Về đường thủy nội địa. Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý. Về hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, đối với đường bay Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại được khai thác tổng cộng với tần suất 6 chuyến/ngày; Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại được khai thác tổng cộng 2 chuyến bay/ngày; Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược được khai thác với tổng tần suất 2 chuyến/ngày.

Ngoài 3 đường bay trên, các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

Đối với đường sắt, tuyến đường sắt Hà NộiTp. Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày (2 chuyến Hà Nội đi Tp. Hồ Chí Minh và 2 chuyến ngược lại). Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Về thời gian từ 00 giờ ngày 23/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020, Bộ Giao thông Vận tải cho hay, về nguyên tắc chung, căn cứ vào tình hình cụ thể dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi. Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung đã được quy định trong thời gian áp dụng từ 00 giờ ngày 17/4 đến hết ngày 22/4/2020.
Quang Toàn
 

Đề xuất