Đảm bảo nước sạch cho đô thị đông dân nhất cả nước

Nhà máy nước Thủ Đức ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức hiện đang cấp nước cho nhiều quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh
 
Hệ thống bơm nước của Nhà máy nước Thủ Đức hoạt động liên tục, góp phần đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh

Theo kế hoạch, với tổng vốn đầu tư trong năm 2019 lên đến gần 2.867 tỷ đồng, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) dự kiến nâng tổng công suất cấp nước lên 1,88 triệu m3 /ngày, sản lượng nước đạt trên 700 triệu m3 , đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 100% hộ dân trên địa bàn, bình quân đầu người 152 lít/người/ngày.

Hệ thống điều khiển, kiểm tra, phân tích chất lượng nước của Nhà máy nước Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh

TP.HCM đang tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cấp nước đến năm 2025 theo hướng đảm bảo an toàn cấp nước, duy trì tỷ lệ 100% người dân nông thôn trên địa bàn được cấp nước sạch. Việc tiếp tục bảo đảm cung cấp nước sạch là một tiêu chí và nhiệm vụ quan trọng trong định hướng nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM.

Các em học sinh sử dụng nước sạch tại Trường trung học cơ sở Linh Trung thuộc quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh

Anh Dũng - Phúc Thanh

Đề xuất