Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ III - năm 2019

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III năm 2019. Ảnh: trt.com.vn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đánh giá cao kết quả mà tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được trong công tác thực hiện chính sách vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là những thành quả trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số của tỉnh còn khá cao và đồng bào dân tộc thiểu số vẫn có nguy cơ tái nghèo. Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, giải quyết nhu cầu về đất sản xuất, nhà ở và tình trạng di cư không theo kế hoạch của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy các tiềm năng, lợi thế từng vùng, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế rừng, có những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư ở khu vực miền núi…

Đại hội thống nhất một số mục tiêu cơ bản đến năm 2024 như: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân mỗi năm từ 2-3%; thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt từ 40-42 triệu đồng; duy trì tỷ lệ 95% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế và huy động 98% học sinh các cấp là con em đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường...

Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần đẩy mạnh thực hiện các chính sách dân tộc, chương trình phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, giúp đỡ hộ nghèo, chăm lo tốt chế độ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo...

Giai đoạn 2014-2019, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển khá vững chắc, tốc độ giá trị sản xuất bình quân chung tăng 16%/năm và thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng lên. Một số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đã biết tận dụng thế mạnh của địa phương, tham gia phát triển dịch vụ, kinh doanh vận tải. Nhiều hộ đồng bào các dân tộc thiểu số Thừa Thiên - Huế đã tập trung phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật để từng bước thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giảm còn 25,52% vào cuối năm 2018.

Nhân dịp này Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn 2014-2019.
Mai Trang


Đề xuất