Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ III - năm 2019

Tiết mục nghệ thuật trống đôi, cồng 3, chiêng 5 của đoàn nghệ thuật Chăm tỉnh Phú Yên trong Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Phú Yên là tỉnh thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, với 31 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba NaÊ Đê, và người Chăm H'Roi (nhóm địa phương thuộc dân tộc Chăm). Đồng bào các dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu ở 3 huyện miền núi là Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa.

Thời gian qua, tỉnh Phú Yên luôn chú trọng công tác dân tộc, thực hiện hiệu quả các chính sách về dân tộc, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, đời sống của đồng bào tiếp tục có bước phát triển khá, GRDP bình quân hàng năm ở khu vực miền núi đạt từ 13,5-14%, bình quân thu nhập gần 14 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, 100% xã miền núi trong tỉnh có các công trình điện, đường, trường, trạm y tế; chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên; quy mô trường lớp, các bậc học vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng mở rộng; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm.

Các chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước như: Chương trình 135, chính sách vay vốn hỗ trợ sản xuất; đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số… được chính quyền địa phương các cấp thực hiện đầy đủ.

Tỉnh Phú Yên hiện có 119 người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên kêu gọi cộng đồng các dân tộc tỉnh Phú Yên cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống mới trên quê hương. Đồng thời đề nghị, các địa phương, các ngành chức năng cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân tộc thiểu số, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi cá nhân, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số Phú Yên tiếp tục vươn lên, góp sức vì mục tiêu chung, xây dựng tỉnh Phú Yên ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Tại Đại hội, 2 tập thể là xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) và xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2014-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, còn có 15 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen.
Xuân Triệu
 

Đề xuất