Công bố thành lập thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thị xã Duyên Hải được thành lập có tổng diện tích tự nhiên hơn 17.700 ha với 56.241 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính: phường 1, phường 2, xã Long Toàn, xã Long Hữu, xã Trường Long Hòa, xã Hiệp Thạnh, xã Dân Thành. 

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1- cơ sở công nghiệp quan trọng ở thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Ảnh: TTXVN


Như vậy, tỉnh Trà Vinh hiện có 9 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc, gồm: .thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Châu Thành, huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Càng Long. Tỉnh có 106 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; trong đó có 85 xã, 10 thị trấn và 11 phường. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 234.120 ha với 1.015.300 nhân khẩu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, việc thành lập thị xã Duyên Hải là điều kiện thuận lợi để Trà Vinh phát triển kinh tế đô thị, củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh vùng biển./. 
Đề xuất