Chàng trai trồng cam đạt giải thưởng Lương Định Của

Anh Nông Văn Trúc chăm sóc vườn cam của gia đình. 

Hiện nay, anh Nông Văn Trúc có 4 ha cam sành với hơn 1.400 gốc cam cho thu nhập bình quân từ 500 -600 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. 

Thanh niên trong xã Phù Lưu đến thăm quan, học tập mô hình trồng cam của Nông Văn Trúc

 


Đề xuất