Cà Mau quan tâm phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Cà Mau quan tâm phát triển mạng lưới y tế cơ sở
Bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tăng đột biến nên phải nằm tại các hành lang của bệnh viện. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tăng đột biến nên phải nằm tại các hành lang của bệnh viện. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ duy trì 100% số trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đẩy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã và 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì xây dựng hoàn thiện các quy trình chuyên môn và triển khai đánh giá chất lượng dịch vụ của y tế cơ sở; phê duyệt các danh mục kỹ thuật cho các loại hình bệnh viện huyện, trung tâm y tế có giường bệnh, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã. Ngành Y tế phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các chính sách để đổi mới cơ chế hoạt động, tài chính, đầu tư cho y tế cơ sở cũng như cơ chế sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cho y tế cơ sở (nếu có) và chăm sóc sức khỏe ban đầu; đồng thời có kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở như: xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực cho y tế cơ sở. Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ và giải pháp của đề án. Cụ thể là tập trung củng cố hoàn thiện tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở; tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động y tế cơ sở và tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.
Kim Há

Có thể bạn quan tâm