Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 2115/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Bo Giao duc va Dao tao huong dan to chuc ky thi tot nghiep Trung hoc pho thong 2020 hinh anh 1Một tiết học ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Đại Nghĩa-TTXVN

Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 8-10/8 với lịch thi cụ thể như sau: Sáng 8/8, họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; chiều 8/8, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Sáng 9/8, thi Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, giờ phát đề thi cho thí sinh là 7 giờ 30, giờ bắt đầu làm bài là 7 giờ 35. Chiều 9/8, thi Toán, thời gian làm bài 90 phút, giờ phát đề là 14 giờ 20, giờ bắt đầu làm bài là 14 giờ 30.

Sáng 10/8, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần là 50 phút. Chiều 10/8, thí sinh thi Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, nhất là với Thanh tra và Công an địa phương để thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 do Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an (A03) ban hành.

Các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, bao gồm: Phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, phần mềm hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là hệ thống quản lý thi); phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ sử dụng hệ thống quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm, sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin khác phục vụ các khâu tổ chức thi.

Để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình tổ chức thi, các đơn vị cần thực hiện đúng quy định về: Mã số Hội đồng thi; Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi; Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Các Hội đồng thi tổ chức in thẻ đeo cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi. Thẻ đeo phải được đóng dấu treo của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc của Điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi. Trên thẻ đeo cần ghi rõ tên Hội đồng thi, tên Điểm thi (hoặc tên Ban), họ tên người làm nhiệm vụ, nhiệm vụ thực hiện (có thể sử dụng màu thẻ đeo khác nhau cho các nhóm nhiệm vụ).

Bộ cũng yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; cập nhật đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email và điện thoại để kịp thời xem xét, giải quyết.

Việt Hà

Tin liên quan

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 9-10/8

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đề xuất của Bộ, Chính phủ đã cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày (9-10/8) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với yêu cầu bảo đảm kết quả chính xác, khách quan, tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.Đề xuất