Bảo tồn, phát triển hai loài dược liệu quý ở miền núi Thanh Hóa

Bảo tồn, phát triển hai loài dược liệu quý ở miền núi Thanh Hóa

Nhằm bảo tồn và nhân rộng mô hình trồng các loài cây dược liệu quý, góp phần phát triển kinh tế cho người dân, Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành (Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa) đang triển khai đề tài khoa học công nghệ "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như trà hoa vàng Hàm Yên, trà hoa vàng Cúc Phương tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2021-2023)".

Huyện miền núi Thạch Thành có nhiều diện tích rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương với các loài cây dược liệu đa dạng. Nhưng việc khai thác nguồn cây dược liệu không có sự quản lý đã dẫn đến rất nhiều loài cây thuốc suy giảm về số lượng, một số loài có nguy cơ mất nguồn gen. Vì vậy, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành thực hiện đề tài này nhằm bảo tồn hai loài dược liệu quý là trà hoa vàng Hàm Yên và trà hoa vàng Cúc Phương, qua đó sản xuất được giống cây, cung cấp sản phẩm cho ngành dược liệu, tạo công ăn việc làm cho người dân, giảm áp lực cho rừng tự nhiên.

Ông Lê Nguyên Chất, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành, Chủ nhiệm đề tài cho biết: Trong 3 năm thực hiện đề tài khoa học, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành tiến hành nghiên cứu kĩ thuật nhân giống và trồng thương phẩm hai loài dược liệu trà hoa vàng Hàm Yên, trà hoa vàng Cúc Phương. Đồng thời, Hạt xây dựng vườn giữ giống hai loài dược liệu rộng 1.000 mét vuông và vườn ươm giống rộng 1.000 mét vuông công suất 5.000 cây giống xuất vườn/năm, thực hiện thành công mô hình trồng thương phẩm để nhân rộng ra địa bàn.

Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành cũng mở các lớp tập huấn cho 150 lượt người dân về kỹ thuật nhân giống, trồng thương phẩm để giúp người dân miền núi tăng thêm thu nhập từ trồng 2 loài cây này. Hoạt động này góp phần bảo tồn thành công hai loài dược liệu quý, phù hợp với mục tiêu của chương trình bảo tồn và xây dựng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, trà hoa vàng Hàm Yên, trà hoa vàng Cúc Phương chứa các chất có tác dụng bảo vệ sức khỏe, củng cố tính đàn hồi của thành mạch, điều hòa các enzyme hoạt hóa cholesterol...

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm