Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa miền trung

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa miền trung
Ngày hội đem đến một không gian văn hóa đa sắc màu với nhiều hoạt động phong phú như: trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc. Ảnh: Lưu An Nhiên
Ngày hội đem đến một không gian văn hóa đa sắc màu với nhiều hoạt động phong phú như: trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc. Ảnh: Lưu An Nhiên

Ngày hội có sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đại diện cho 20 dân tộc thuộc 13 tỉnh miền Trung. Ảnh: Lưu An Nhiên Tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3. Ảnh: Lưu An Nhiên
 
Ngày hội có sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đại diện cho 20 dân tộc thuộc 13 tỉnh miền Trung. Ảnh: Lưu An Nhiên Tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3. Ảnh: Lưu An Nhiên
Ngày hội có sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đại diện cho 20 dân tộc thuộc 13 tỉnh miền Trung. Ảnh: Lưu An Nhiên
 
Ngày hội có sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đại diện cho 20 dân tộc thuộc 13 tỉnh miền Trung. Ảnh: Lưu An Nhiên Tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3. Ảnh: Lưu An Nhiên
Tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3. Ảnh: Lưu An Nhiên

Ngày hội đem đến một không gian văn hóa đa sắc màu bởi sự gặp gỡ, giao lưu và trình diễn văn hóa truyền thống đặc sắc của gần 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đại diện cho 20 dân tộc thuộc 13 tỉnh miền Trung. Trong khuôn khổ ngày hội văn hóa, cũng diễn ra nhiều chương trình phong phú như: Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội; trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc… Những hoạt động này đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung.
Lưu An Nhiên

Có thể bạn quan tâm