Bắc Kạn thực hiện hiệu quả phong trào dân vận khéo

Ngày 13/1, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức triển khai công tác dân vận năm 2020 với chủ đề Năm Dân vận khéo.
Bac Kan thuc hien hieu qua phong trao dan van kheo hinh anh 1
 Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: danvan.vn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Hoàng Duy Chính nhấn mạnh, công tác dân vận là công việc của cả hệ thống chính trị. Để công tác dân vận đạt kết quả tốt, trước hết cần có sự đoàn kết trong Đảng bộ, trong nhân dân. Các cấp ủy cần quan tâm hơn, cấp cơ sở từ xã tới tỉnh tập trung chỉ đạo nhiều hơn về công tác dân vận. Đội ngũ làm công tác dân vận cần có nhiều đổi mới và sáng tạo trong công tác dân vận để đạt được mục tiêu đề ra.

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, chỉ đạo Năm Dân vận khéo gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào dân vận khéo trên toàn tỉnh. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận của Đảng tại các địa phương, đơn vị. Trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức thực hiện việc sơ kết, tổng kết có chất lượng một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị về công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh công tác dân vận của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong thực hiện công tác vận động quần chúng…

Trong năm 2019, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả rõ nét. Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn thể hiện vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị thông qua các phong trào, cuộc vận động; trong đó có việc triển khai thực hiện Đề án phong trào Dân vận khéo mà kết quả là việc tổ chức hội thi dân vận khéo thành công, được các tầng lớp nhân dân tích cực đồng tình hưởng ứng.

Công tác dân vận chính quyền được tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thực hiện kịp thời. Các cơ quan nhà nước đã phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp phát huy vai trò dân chủ đại diện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; ban hành, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng nhân dân  và tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu HĐND các cấp phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp với trên 4000 lượt cử tri tham dự và hơn 600 ý kiến...

Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. MTTQ và các đoàn thể đã quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, giáo dục pháp luật, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hơn 13.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị…
Vũ Hoàng Giang


Đề xuất