Vụ vi phạm của công trình tòa nhà 8B Lê Trực: Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội thanh tra trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, ngày 26/10, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ đã mời Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan bàn bạc. Thủ tướng đã kết luận: Để một tòa nhà xây dựng ở vị trí trung tâm thành phố to đến như vậy mới phát hiện vi phạm và xử lý thì hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực này là yếu kém, cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 


Công trình tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

:
Sau khi xem xét thủ tục cấp giấy phép và ý kiến của cơ quan chức năng đối với tòa nhà này, Thủ tướng cho rằng UBND thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng đã nghiên cứu kỹ, chặt chẽ, đúng chức năng, thẩm quyền quy định trong việc cấp phép. Chủ đầu tư đã cố tình vi phạm pháp luật, tính chất vi phạm là nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm minh. Thủ tướng cũng chỉ đạo đình chỉ ngay các hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải có phương án khắc phục sai phạm, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt phương án này chặt chẽ và theo dõi việc khắc phục, trong đó chú ý phương án khắc phục phải làm đúng giấy phép, đảm bảo an toàn kiến trúc, an ninh và một số vấn đề liên quan. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục chỉ đạo thanh tra trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm. Thủ tướng cũng chỉ đạo một số vấn đề khác có liên quan. Toàn văn kết luận của Thủ tướng sẽ được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. 


Đề xuất