Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Chính hiệp Bắc Kinh tăng cường hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Chính hiệp Bắc Kinh, bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Chính hiệp Bắc Kinh với sự tương đồng về vai trò, chức năng trong hệ thống chính trị mỗi nước cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm công tác, cùng góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.   

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Kinh đều là những đô thị lớn, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi nước và cùng đối mặt với những khó khăn, thách thức tương tự trong quá trình phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Chính hiệp Bắc Kinh cùng có nhiệm vụ đoàn kết các thành phần nhân dân trong xã hội tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển của mỗi thành phố. Với nhiều yếu tố tương đồng, hai cơ quan có nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác cùng nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao vai trò và chức năng của mình trong hệ thống chính trị của mỗi nước.

Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Việt Nam, ông Jilin bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động giao lưu, liên kết chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh trong các chương trình hợp tác, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu các vấn đề xã hội cho Đảng, Nhà nước; đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng chính quyền tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội như giải quyết vấn đề giao thông đô thị, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị...

Ông Jinlin cho biết, bên cạnh việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai thành phố trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chính Hiệp Bắc Kinh mong muốn cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, khuyến khích các doanh nghiệp hai địa phương triển khai xúc tiến thương mại, đầu tư để góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của mỗi thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ đoàn kết nhân dân, thực hiện đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia vào các phong trào xã hội để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

Đề xuất