Tuyên Quang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, du lịch, nông nghiệp hàng hóa

Tuyên Quang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, du lịch, nông nghiệp hàng hóa

Ngày 14/3, HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng.

Tuyên Quang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, du lịch, nông nghiệp hàng hóa ảnh 1Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang chấp vấn tại kỳ họp. Ảnh: Quang Cường –TTXVN.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung chương trình kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua 11 Nghị quyết quan trọng như: Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, trọng tâm là phát triển ba động lực tăng trưởng quan trọng gồm: “Công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; du lịch; nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả cao” để đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong vùng Trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được phê duyệt, đặc biệt chú ý khâu quản lý, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của quy hoạch; cụ thể hóa quy hoạch thành các kế hoạch chi tiết và huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Tuyên Quang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, du lịch, nông nghiệp hàng hóa ảnh 2Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Quang Cường –TTXVN

Các nghị quyết khác được thông qua tại Kỳ họp là: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện một số dự án đầu tư; Bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; Nghị quyết bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường; Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh….

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh Tuyên Quang. HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tuyên Quang phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, du lịch, nông nghiệp hàng hóa ảnh 3Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quang Cường –TTXVN

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm