Tuyên Quang di chuyển 85 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

30 hộ ở khu tái định cư Thuôm Kiệu, xã Sơn Phú, huyện Na Hang (Tuyên Quang) chưa được cấp đất sản xuất nên có tới 27 hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh:Quang Cường - TTXVN

Cụ thể, các hộ đang sống ở  những vùng có nguy cơ sạt lở được di chuyển đến nơi ở mới theo hình thức ở xen ghép với các khu dân cư, gồm: 37 hộ ở huyện Chiêm Hóa, 21 hộ ở huyện Yên Sơn, 14 hộ ở huyện Na Hang, năm hộ ở huyện Lâm Bình, bốn hộ ở huyện Sơn Dương, ba hộ ở huyện Hàm Yên và một hộ ở thành phố Tuyên Quang.

Để các hộ dân di chuyển đến nơi ở mới sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các địa phương chú trọng tạo việc làm cho người dân, chủ động lồng ghép dự án di dân với các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn. Hiện tại UBND tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, UBND các huyện, thành phố... hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2019, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2018 tỉnh Tuyên Quang đã di chuyển 95 hộ dân đang sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới, qua đó giúp các hộ dân ổn định đời sống, không còn phải sống trong cảnh lo sợ sạt lở vùi lấp.
          Vũ Quang Đán

Đề xuất