TTXVN diễn tập phòng, chống lụt bão năm 2017

Diễn tập phương án đắp bao cát hàn khẩu chống ngập trong trong trường hợp mưa to nước tràn vào tầng hầm toà nhà. Ảnh: Hải Anh- TTXVN

Hơn 70 cán bộ, nhân viên của TTXVN tại khu vực Hà Nội tham gia buổi diễn tập dưới sự chỉ đạo  trực tiếp của Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PCLB của TTXVN.

Bác sỹ Bệnh vện Thanh Nhàn (Sở Y tế Hà Nội) hướng dẫn cách xử lý, sơ cứu đối với những trường hợp bị  đuối nước, điện giật. Ảnh: Hải Anh- TTXVN

Buổi diễn tập nhằm đảm bảo tính chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, với các tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lụt, bão gây ra;  qua đó nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị và hoàn thiện phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão của cơ quan TTXVN 

Diễn tập phương án đắp bao cát hàn khẩu chống ngập trong trong trường hợp mưa to nước tràn vào tầng hầm toà nhà. Ảnh: Hải Anh- TTXVN

 
Diễn tập phương án đắp bao cát hàn khẩu chống ngập trong trong trường hợp mưa to nước tràn vào tầng hầm toà nhà. Ảnh: Hải Anh- TTXVN

 

 

Đề xuất