Trồng rau chuyên canh mang lại thu nhập cao cho nông dân Pom Lót

Trồng rau chuyên canh mang lại thu nhập cao cho nông dân Pom Lót
Vùng chuyên canh rau xã Pom Lót (Điện Biên).
Vùng chuyên canh rau xã Pom Lót (Điện Biên). 
Vùng chuyên canh rau cải bắp ở xã Pom Lót.
Vùng chuyên canh rau cải bắp ở xã Pom Lót.
Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) thu hoạch rau.
 Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) thu hoạch rau. 
Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) chăm sóc rau.
Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) chăm sóc rau. 
Nông dân Pom Lót thu hoạch cà chua.
Nông dân Pom Lót thu hoạch cà chua.
Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) chăm sóc cà chua.
Nông dân xã Pom Lót (Điện Biên) chăm sóc cà chua.
Nông dân Pom Lót thu hoạch cà pháo.
Nông dân Pom Lót thu hoạch cà pháo. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm