Tranh thủ nguồn lực từ các Quỹ hợp tác ASEAN và ASEAN với các đối tác

Đây là cơ hội để nhà nghiên cứu, lãnh đạo cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố phía Nam cập nhật kiến thức về ASEAN, hiểu biết sâu sắc hơn về cơ chế, dự án hợp tác phát triển, các Quỹ hợp tác trong ASEAN và ASEAN với đối tác, khả năng tận dụng những Quỹ này.
Các đại biểu tham dự “Khóa giới thiệu và hướng dẫn cách viết dự án tranh thủ các Quỹ hợp tác ASEAN và ASEAN với các đối tác”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Theo Bộ Ngoại giao, thời gian qua, các địa phương đã tích cực triển khai công tác đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế. Các địa phương rất cần có những nguồn lực hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa thật sự chú trọng, chưa có đầy đủ thông tin, mục tiêu, tiêu chí của các Quỹ này và còn "lúng túng" trong việc tiếp cận nguồn Quỹ để xây dựng, phát triển dự án.
 
Ông Dương Hải Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao cho biết, khóa học nhằm cung cấp thông tin, giải thích chi tiết hướng dẫn phát triển đề xuất dự án hợp tác phát triển; phương án thiết lập, triển khai giám sát, đánh giá dự án theo quy trình chuẩn của Ban thư ký ASEAN.

Các dự án hợp tác ASEAN phải đảm bảo mục đích, nguyên tắc của ASEAN trong thực hiện  hợp tác phát triển với các bên; đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, nguyên tắc chung và không phân biệt đối xử.
 
Hiện có hơn 70 Quỹ, chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN với các đối tác. Thời gian qua, các Quỹ và chương trình hợp tác này đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, nhất là trong các lĩnh vực tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó với những thách thức chung…
Ông Dương Hải Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao phát biểu tại khóa giới thiệu và hướng dẫn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Theo ông Trần Phước Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, khóa giới thiệu và hướng dẫn còn là cơ hội để các đại biểu  tìm hiểu về các nguồn phát triển dự án, trao đổi những khó khăn trong quá trình xây dựng và thực hiện đề án, khơi gợi ý tưởng, sáng kiến thực hiện đề án.

Những đề án này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương mà còn nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị về ASEAN, góp phần chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường và sáng tạo.
 
Trong thời gian diễn ra khóa giới thiệu, các đại biểu cũng trao đổi tìm hiểu nội dung liên quan đến cơ cấu, tổ chức hoạt động của ASEAN, quy mô, tiêu chí, ưu tiên, quy trình, thủ tục xét duyệt của các Quỹ hợp tác trong ASEAN và ASEAN với đối tác./.
 Thanh Vũ

Đề xuất