Trà Vinh giảm hơn 4.000 hộ nghèo

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, năm 2020, tỉnh Trà Vinh đã huy động tổng nguồn lực hơn 3.652 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm… nhằm giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, cuối năm 2020, toàn tỉnh giảm 4.010 hộ nghèo; trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer hơn 2.500 hộ.

Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 105 tỷ đồng, các huyện đã đầu tư 85 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, dân sinh và duy tu, bảo dưỡng 34 công trình trên địa bàn huyện nghèo, ấp, xã đặc biệt khó khăn; thực hiện 89 dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế…

Tra Vinh giam hon 4.000 ho ngheo hinh anh 1Gia đình chị Phương Thu Hồng Điệp ở xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành thoát nghèo nhờ trồng màu từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN

Trong năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân tổng số tiền hơn 820 tỷ đồng cho gần 35.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn thực hiện các chương trình cho vay khác để thúc đẩy giảm nghèo như: cho 878 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay số tiền gần 35 tỷ đồng trang trải chi phí học tập; hơn 4.000 hộ được vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền hơn 104 tỷ đồng; gần 300 hộ được vay vốn hơn 26 tỷ đồng để xuất khẩu lao động… Bên cạnh đó, năm 2020, tỉnh cũng giải ngân gần 80 tỷ đồng cho gần 2.000 hộ vay vốn xây dựng nhà ở.

Tra Vinh giam hon 4.000 ho ngheo hinh anh 2Gia đình anh Kim Sa Mít đầu tư nuôi bò từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính, trong năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 8.832 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập với số tiền gần 5,9 tỷ đồng. Tỉnh cũng cấp phát 455.752 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền gần 363 tỷ đồng cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người dân thuộc địa bàn khó khăn, xã đảo... Ngoài ra, hộ nghèo còn được hưởng chính sách hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh, tiền ăn, đi lại cho hộ nghèo...

Tỉnh Trà Vinh hiện có 5.204 hộ nghèo, chiếm 1,8% so với tổng số hộ dân cư trong tỉnh. Trong số này, hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 5.127 hộ, hộ nghèo theo tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản 77 hộ. Năm 2021, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%, hộ nghèo dân tộc Khmer giảm từ 1,5-2%.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Hòa Bình huy động các nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc khó khăn

Ngày 15/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh cần tập trung tuyên truyền về Đề án tổng thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng, và tổ chức triển khai thực hiện Dự án phát triển kinh tế - xã hội hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện vùng cao Mai Châu (Hòa Bình) đến năm 2025.Đề xuất