Tổng thống Barack Obama chính thức xin lỗi vụ quân đội Mỹ không kích "nhầm" bệnh viện tại Afghanistan

Tổng thống Barack Obama chính thức xin lỗi vụ quân đội Mỹ không kích "nhầm" bệnh viện tại Afghanistan
 

Bên cạnh việc chính thức xin lỗi MSF sau khi nhận được những bằng chứng xác thực, Tổng thống Obama còn cam kết sẽ xem xét sự việc một cách khách quan, minh bạch, đồng thời tiến hành những thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng những vụ tương tự không lặp lại trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm