Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, giai đoạn 2011-2016 Cần Thơ đã thể hiện đầy đủ, cụ thể kết quả cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở thành phố trên các mặt như: công tác như ban hành văn bản, rà soát chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan hành chính. Việc ban hành các văn bản về cơ bản đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng hình thức, thủ tục, trình tự, phục vụ kịp thời cho việc cải cách bộ máy hành chính trên địa bàn, đúng yêu cầu và tình hình trong giai đoạn qua. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh Ngọc Thiện- TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh Ngọc Thiện- TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, theo tinh thần tiếp tục đổi mới cải cách, thành phố cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để việc quản lý theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; không nhất thiết tổ chức ở Trung ương có bộ ngành nào thì ở sở ngành, quận huyện phải có ngành đó. Cần Thơ cũng đã có 100% các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập địa phương hoàn thành đề án vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức cho thành phố. Địa phương cần rà soát lại vị trí công việc của từng cơ quan, từng chức danh (phó giám đốc, phó trưởng phòng) trên khung năng lực cho chính xác. Từ đó mới xác định số biên chế trên tinh thần không phải bình quân mà dựa vào các yếu tố như: dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý... 

Quamg cảnh buổi làm việc. Ảnh Ngọc Thiện- TTXVN
Quamg cảnh buổi làm việc. Ảnh Ngọc Thiện- TTXVN

Có thể bạn quan tâm