Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự hội nghị cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự hội nghị cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ
Đại diện lãnh đạo 12 tỉnh trong cụm Tây Nam bộ tại lễ ký giao ước thi đua năm 2017. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
 Đại diện lãnh đạo 12 tỉnh trong cụm Tây Nam bộ tại lễ ký giao ước thi đua năm 2017. Ảnh: Công Mạo-TTXVN 

Đên dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - x ã hội, xây dựng nông thôn mới... của các tỉnh trong cụm Tây Nam bộ năm 2016 ; đồng thời lưu ý, phong trào thi đua ở một số địa phương chưa đồng đều; có địa phương công tác thi đua khen thưởng người lao động trực tiếp đôi lúc chưa được quan tâm kịp thời, tỷ lệ ở đối tượng này được khen thưởng còn thấp so với hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Phó Chủ tịch nước yêu cầu, các tỉnh trong cụm Tây Nam bộ tiếp tục làm tốt công tác thi đua khen thưởng; trong đó tập trung quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về thi đua khen thưởng; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016- 2020) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Có thể bạn quan tâm