Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 1
Quang cảnhi hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng TTXVN năm 2016  Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi- Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Hoài Dương- Phó Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 4
Đại diện Văn phòng TTXVN phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 5
Đại diện Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung -Tây Nguyên phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 6
Đại diện Ban Biên tập Tin Trong nước phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 7
Đại diện Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn phát biểu tại hội nghị.  
Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 8
Đại diện Ban Biên tập Ảnh phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Đạt- TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 9
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát động thi đua năm 2017.
Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 10
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao tặng Huân chương Lao động các hạng của Chủ tịch nước cho các cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 11
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 12
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao cờ thi đua của ngành cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 13
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Hoài Dương trao cờ thi đua của ngành cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 14
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng Cờ Công đoàn Viên chức Việt Nam cho tập thể có nhiều tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 15
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 16
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Hoài Dương trao tặng Chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành cho các cá nhân vì có thành tích 5 năm liên tục (2011--2016). Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 17
Phó Bí thư Đảng uỷ chuyên trách TTXVN Hà Mai An trao tặng Giấy khen của Đảng uỷ cho các đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 18
 Phó Tổng Giám đốc Đinh Đăng Quang trao Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Ngành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2016 ảnh 19
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Duy Truyền trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN cho các tập thể vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Ngành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Có thể bạn quan tâm