Tọa đàm “Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc”

Tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần làm sâu sắc hơn vai trò, đóng góp quan trọng của truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tăng cường khối đại đào kết dân tộc, đồng thời giúp các nhà quản lý, các nhà báo nhận diện thực chất hơn về hiệu quả, thực trạng của công tác này.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Hải 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Từ nhiều năm nay, vấn đề bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa Việt Nam đã trở thành những vấn đề thực tiễn quan trọng cần quan tâm giải quyết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần không ngừng củng cố, nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập văn hóa mạnh mẽ như hiện nay, vấn đề bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam càng trở nên cấp thiết đòi hỏi phải có sự chung tay của nhiều cấp, nhiều ngành, thể hiện vai trò trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, trong đó có các cơ quan báo chí truyền thông.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Hải 
 
Trong nhiều năm qua, các cơ quan báo chí truyền thông đại chúng đã tập trung tuyên truyền đậm nét vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc dưới nhiều hình thức giới  thiệu về các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa quốc gia, di sản văn hóa thế giới, đồng thời phản ánh chân thực, sinh động những phong tục tập quán, nét đẹp truyền thống, lễ hội truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Báo chí cũng đã có những phản biện kịp thời về những chính sách, những hạn chế, bất cập trong quản lý di sản văn hóa giúp các địa phương cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước khắc phục khiếm khuyết. Truyền thông đã và đang đóng góp quan trọng cho sự bảo tồn giữ gìn văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa trong đời sống xã hội.

Ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ý kiến, nước ta hiện có 868 cơ quan báo chí, 67 đài truyền hình. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, các cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung truyền thông về chủ đề này một cách đa dạng, phong phú và sinh động hơn. Cần chú trọng công tác đào tạo kỹ năng truyền thông cho nhà báo, phóng viên chuyên viết về lĩnh vực văn hóa, di sản. Ngoài ra, các cơ quan trong lĩnh vực Văn hóa cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí để làm đa dạng, kịp thời các nội dung tuyên truyền.

Ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tham luận. Ảnh: Hoàng Hải 
 
Một số đại biểu tham dự tọa đàm có chung nhận định: Di sản văn hóa là tài sản quý giá của dân tộc Việt Nam, di sản văn hóa là biểu tượng của sự trường tồn, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai của dân tộc, gắn kết cộng đồng dân tộc để làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm chăm lo, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nhiều di tích được tôn tạo, trùng tu, nhiều lễ hội của cộng đồng các dân tộc được bảo tồn, phục dựng đã góp phần phát huy bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vai trò của người dân, chủ nhân của di sản văn hóa ngày càng được khẳng định rõ, các yếu tố đó đã góp phần gia tăng khách du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

Truyền thông góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến với du khách. Ảnh: Diệp Anh 

Tuy nhiên, thực trạng bảo tồn các giá trị di sản văn hóa hiện nay cũng còn nhiều vấn đề như xâm hại di tích, chảy máu di sản, một số nét đẹp truyền thống dân tộc bị phôi pha… vì vậy, công cuộc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đã trở thành sứ mệnh và trách nhiệm của mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi người dân Việt Nam.

Xu hướng truyền thông hiện nay là tìm kiếm, gặp gỡ giữa di sản và truyền thông, góp phần xóa nhòa khoảng cách trong nhận diện, đánh giá giá trị di sản của các nhà nghiên cứu văn hóa, cộng đồng, du khác tham gia lễ hội và dư luận nói chung. Việc kết hợp được thế mạnh của truyền thông trong việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa là biện pháp hữu hiệu thu hút sự quan tâm của cộng đồng với di sản văn hóa, bảo vệ di sản trước thách thức của quá trình hội nhập…

Buổi tọa đàm giúp các nhà báo nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp, truyền tải thông tin tới công chúng, tăng cường phối hợp truyền thông về di sản văn hóa giữa các cơ quan báo chí và các địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị quản lý di sản văn hóa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
          Hoàng Hải


Đề xuất