Thực hiện hiệu quả chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Trà Vinh có hơn 324.000 người là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 31% dân số của tỉnh. 

Một ngôi chùa Khmer. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Những năm qua, đồng bào Khmer trên địa bàn được thụ hưởng nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước. Cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng hoàn thiện. Hàng nghìn hộ Khmer nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, vốn sản xuất… Từ đó, bộ mặt vùng đồng bào Khmer đã có sự đổi thay rõ nét.

Năm 2016, thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ, tỉnh Trà Vinh được Trung ương phân bổ nguồn vốn hơn 42 tỷ đồng để xây dựng, duy tu 75 công trình hạ tầng kỹ thuật như cầu, đường giao thông nông thôn, chợ, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng cho 22 xã và 37 ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ gần 1.000 hộ Khmer nghèo thực hiện 44 mô hình phát triển sản xuất…

Thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nguồn vốn gần 21 tỷ đồng hỗ trợ hơn 16.000 hộ Khmer (bình quân 1,3 triệu đồng/hộ).

Toàn tỉnh có 2.010 hộ được hỗ trợ 728.711 m2 đất ở với tổng số tiền hơn 65 tỷ đồng theo chính sách giải quyết hỗ trợ đất ở và giải quyết việc làm cho cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg.

Tỉnh đã hỗ trợ trực tiếp hơn 28.000 hộ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; hỗ trợ 354 hộ vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện nhiều chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn…

Theo ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chương trình, chính sách vẫn còn một số vướng mắc về cơ chế. Tỉnh Trà Vinh kiến nghị Trung ương tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo; điều chỉnh về thu nhập theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg cho phù hợp với địa phương; phân bổ nguồn vốn thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg để hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ Khmer nghèo trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo chưa có đất ở…Đối với Chương trình 135, tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành Trung ương có cơ chế đặc thù rút gọn thủ tục trong thực hiện dự án phát triển cơ chế hạ tầng; ban hành sổ tay hướng dẫn cụ thể việc thực hiện giai đoạn 2016-2020…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đánh giá cao việc triển khai chính sách dân tộc của tỉnh thời gian qua. Mặc dù là tỉnh nghèo, thu ngân sách còn thấp nhưng hàng năm, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã dành một phần kinh phí để hỗ trợ đồng bào thiểu số nghèo trên địa bàn phát triển sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đề nghị, thời gian tới tỉnh Trà Vinh cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu để Trung ương xem xét sớm giải quyết những vấn đề tỉnh Trà Vinh kiến nghị trong công tác thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.


Đề xuất