Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 85 thủ khoa


 

Đây là những tấm gương tiêu biểu về học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên thành phố. Trong số sinh viên được vinh danh lần này, có những sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đầu vào, vừa đạt thủ khoa tốt nghiệp đầu ra; bên cạnh nhiệm vụ học tập các bạn còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội của trường. Điển hình như em Kiều Quốc Sang, bị khuyết tật, gia đình nhiều khó khăn nhưng đã luôn nỗ lực trong học tập, đạt nhiều thành tích tốt trong các kỳ thi, đặc biệt là đạt danh hiệu thủ khoa ngành Bác sỹ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 29,25; em Phan Thị Lan Hương – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp thủ khoa ngành Việt Nam học. 

Đây là hoạt động nhằm tuyên dương những bạn trẻ có sự nỗ lực vươn lên, không những đạt thành tích xuất sắc trong học tập mà còn là những tấm gương toàn diện về đạo đức, sự rèn luyện, cống hiến, xứng đáng là sinh viên ưu tú của thành phố. Những sinh viên được vinh danh sẽ góp phần hình thành một lớp thanh niên tài năng, nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao như hiện nay. 

 

Anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp "trồng người", là yếu tố quan trọng đảm bảo thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với vai trò của mình, tổ chức Đoàn - Hội luôn đồng hành với thanh niên trong học tập, sáng tạo, ươm mầm chắp cánh cho những tài năng trẻ, góp phần hình thành một lớp thanh niên – sinh viên tài năng, đức độ, một nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./. 


Đề xuất