Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 30% kết dư Quỹ Bảo hiểm y tế chăm lo sức khỏe cho người nghèo

Theo đó, Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chi hơn 25 tỷ đồng trong kết dư Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2017 để mua 111.707 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo nhóm 3a (có thu nhập bình quân trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm) và hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố.
Bác sỹ khám bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN
 
Đồng thời, chi hơn 41 tỷ đồng còn lại của kết dư Quỹ Bảo hiểm y tế được quyết định sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. UBND Thành phố yêu cầu, việc mua sắm này phải đấu thầu theo quy định.   
 
Năm 2017, kết dư Quỹ Bảo hiểm y tế của Thành phố Hồ Chí Minh là 335,5 tỷ đồng; trong đó Thành phố được giữ lại 20%, tương đương hơn 67 tỷ đồng. Theo quy định, toàn bộ số tiền kết dư này phải được sử dụng trước ngày 29/12/2019, phần kinh phí chưa sử dụng hoặc không sử dụng hết phải thu hồi và chuyển về cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nộp vào quỹ dự phòng./.
             Đinh Hằng

Đề xuất