Thành phố Hồ Chí Minh: Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2016

Diễn đàn là một trong những sự kiện lớn, uy tín nhất trong khu vực dành cho các lãnh đạo, nhà quản trị chiến lược, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, cùng các hãng cung cấp giải pháp CNTT cho ngành ngân hàng …

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh : Hoàng Hải-TXVN

Các diễn giả trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Các diễn giả trao đổi bên lề diễn đàn. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Các diễn giả trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia phát biểu. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Đề xuất