Thành lập Sở Du lịch Hà Nội


Du khách thăm quan Văn Miếu- Quốc Tử Giám- điểm du lịch hấp dẫn ở Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Sở Du lịch Hà Nội có trụ sở tại 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Sở gồm có: Giám đốc và 3 Phó giám đốc. Cơ cấu bộ máy gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng quản lý Lữ hành, Phòng quản lý Cơ sở lưu trú, Phòng kế hoạch – Nghiên cứu phát triển. 

Sở Du lịch Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố. 

Đề xuất