Thái Bình: Đê Hồng Hà 2 “oằn” mình cõng bãi rác

Hiện tỉnh Thái Bình mới có 17/275 xã, thị trấn đầu tư lò đốt rác, số còn lại xử lý bằng chôn lấp, đốt tại các bãi rác, khu xử lý rác. Trong đó, khoảng 60% lượng rác được thu gom bằng biện pháp thủ công và không được xử lý bằng công nghệ hợp tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

 Bãi rác tự phát hình thành ngay tại mái và chân đê Hồng Hà 2 thuộc địa phận xã Tân Lập (huyện Vũ Thư).

 

 Bãi rác tự phát hình thành ngay tại mái và chân đê Hồng Hà 2 thuộc địa phận xã Tân Lập (huyện Vũ Thư). 

 

Khu xử lý rác thải chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường của xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư).

 

Những bãi rác như thế này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống, sức khỏe của người dân.

 Đề xuất