Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác dân tộc và người có uy tín ở Kiên Giang

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác dân tộc và người có uy tín ở Kiên Giang
Kiên Giang là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Ảnh: Lê Sen
Kiên Giang là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Ảnh: Lê Sen

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được tiếp thu 4 chuyên đề về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn luật và những vấn đề liên quan đến vùng dân tộc, miền núi; môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số; thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường… 

Theo ông Danh Ngọc Hùng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, việc tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và những người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số hết sức cần thiết. Qua lớp tập huấn, các đại biểu nắm được một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng dân tộc thiểu số; về vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số, trong đó có trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hệ thống công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Tỉnh Kiên Giang có gần 60.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với trên 252.000 người, chiếm 14,88%, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 12,47%. Kiên Giang có 70 xã được phân định khu vực thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 53 ấp đặc biệt khó khăn, trong đó có 41 ấp đặc biệt khó khăn ở khu vực II; có 6 xã, 37 ấp thuộc diện đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Kiên Giang còn có 6 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 17 xã đảo. 
Lê Sen
TTXVN

Có thể bạn quan tâm