Tạo không gian phát triển mới cho khu vực nông thôn

Du lịch cộng đồng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã có bước chuyển mới về chất, khách đến đây được tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm làng nghề thú vị.
Du lịch cộng đồng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã có bước chuyển mới về chất, khách đến đây được tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm làng nghề thú vị.

Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), các địa phương trên cả nước sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa, môi trường sinh thái... Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, cả nước sẽ phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn, phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù... Cả nước cũng phấn đấu có 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Tạo không gian phát triển mới cho khu vực nông thôn ảnh 1Du lịch cộng đồng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã có bước chuyển mới về chất, khách đến đây được tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm làng nghề thú vị.

Thu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm