Tăng cường quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân

Tăng cường quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2017, dành cho cán bộ lãnh đạo thành phố do UBND Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 15/12.

Dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các sở, ban, ngành, quận ủy, huyện ủy và UBND 24 quận, huyện của thành phố, các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng, các trường đại học, cao đẳng tại thành phố... 
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Ông Huỳnh Cách Mạng cho rằng, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức rõ chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đã và đang góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế-xã hội của thành phố, trong đó có hợp tác với các tổ chức nhân dân, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Việc hợp tác này đã góp phần làm cho nhân dân thế giới hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đẩy lùi âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, nâng cao vai trò, vị trí của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh, việc tăng cường quán triệt và cập nhật các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài, có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại cho lãnh đạo các sở, ngành của thành phố, góp phần vào công cuộc xây dựng vào bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, vững mạnh và văn minh. 

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó vụ trưởng Vụ đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định: Đảng ta luôn coi đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước và có vị trí ngày càng quan trọng đối với lợi ích phát triển và an ninh của quốc gia-dân tộc. Bản chất của đối ngoại nhân dân chính là vận động nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. 

Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và quan tâm, tạo điều kiện để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của tất cả các ngành, các cấp, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy; chú trọng phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân. 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu cũng trao đổi với đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công an, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam về chủ trương đường lối của Đảng trong công tác đối ngoại nhân dân; thành tựu và kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tổng quan công tác phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; khung pháp lý và những vấn đề lưu ý khi vận động, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tổng quan công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh... 
Quang cảnh hội nghị.Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Quang cảnh hội nghị.Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và là trung tâm chính trị ngoại giao của khu vực phía Nam.

Trên địa bàn thành phố có 50 Tổng lãnh sự quán và Lãnh sự danh dự các nước, 26 Hiệp hội doanh nghiệp và 159 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động. 

Hàng năm chính quyền thành phố đón tiếp khoảng 28 đoàn với 600 khách quốc tế qua kênh đối ngoại nhân dân.

Nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép đã triển khai các chương trình, dự án từ thiện, nhân đạo và phát triển tại thành phố và các tỉnh lân cận, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và cải thiện cuộc sống. 

Trong 9 tháng năm 2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt các đối tác tại thành phố tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị 46,7 triệu USD, trong đó giá trị giải ngân ước đạt 28,9 triệu USD.

Hàng năm giá trị giải ngân viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Thành phố đạt hơn 37 triệu USD và duy trì đều đặn từ năm 2012 đến nay./. 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm