Tấm lòng nhân ái của Linh mục Nguyễn Văn Lý

Linh mục Nguyễn Văn Lý và các cháu mẫu giáo tại nhà thờ Tân Lập.

Trong 3 năm qua, Giáo xứ Tân Lập đã hỗ trợ gạo ăn thường xuyên cho hàng chục gia đình người già neo đơn, người nghèo, hỗ trợ cho 50 trẻ học mẫu giáo bán trú tại nhà thờ, chăm lo bữa ăn sáng vào ngày chủ nhật cho 60 cụ già hoàn cảnh khó khăn, lo hậu sự cho người qua đời, cấp phát thuốc miễn phí, học bổng cho học sinh nghèo, đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn… với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng.

Linh mục Nguyễn Văn Lý tặng gạo cho người già neo đơn.


Đề xuất