Sử dụng giống ngô lai ở tất cả diện tích gieo trồng

Ảnh minh họa - TTXVN

Hàng năm, tổng lượng hạt giống ngô cung cấp cho sản xuất hàng năm khoảng trên dưới 20.000 tấn ngô các loại (bao gồm cả giống sản xuất trong nước và giống nhập khẩu).

Kể từ 2014, Việt Nam chính thức chấp nhận ứng dụng ngô chuyển gen (GMO) phổ biến ngoài sản xuất đại trà sau khi đã tiến hành các bước đánh giá an toàn sinh học, an toàn làm thức ăn chăn nuôi và thực phẩm, khảo nghiệm đánh giá tính dương đồng và các giải pháp quản lý tính kháng… Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận đặc cách 16 giống ngô biến đổi gen.

Theo báo cáo của các đơn vị có giống ngô biến đổi gen được công nhận, đến hết tháng 3/2017, tổng lượng hạt giống ngô biến đổi gen đã nhập khẩu khoảng 1.500 tấn (tương đương với khoảng gần 100.000 ha diện tích gieo trồng). Đó là giống ngô biến đổi gen chứa 2 sự kiện kháng sâu đục thân và kháng thuốc trừ cỏ gốc glyphosate.

Năm 2016, diện tích ngô toàn quốc đạt 1.152.100 ha với sản lượng ngô đạt 5,244 triệu tấn. Hiện nay, năng suất trung bình ngô Việt Nam (đạt 45,5 tạ/ha) thấp hơn năng suất trung bình ngô thế giới và châu Á khoảng 5,5 tạ/ha, cao hơn so với năng suất trung bình khu vực khoảng 2,5 tạ/ha.

Vùng trồng ngô lớn nhất là vùng Trung du miền núi phía Bắc (474.300 ha), chiếm gần 46% diện tích đất trồng ngô toàn quốc. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đất trồng ngô nhỏ nhất (33.60 ha), chiếm 3,25% diện tích đất trồng ngô toàn quốc. Ngô được trồng trên nhiều loại đất khác nhau như: đất đồi, đất bãi, đất cù lao, đất lúa… /.
Bích Hồng
 

Đề xuất