Sản xuất rau an toàn - hướng đi mới của nông nghiệp Hà Nội

Cà chua sạch được nhân rộng ra trồng ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì

Hệ thống nước sạch dẫn nước trực tiếp vào từng ruộng rau

Vùng rau an toàn ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh được quy hoạch tập trung

Hà Nội hiện có khoảng 5.000 ha rau an toàn, tập trung ở các huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Phúc Thọ... Tại các vùng rau an toàn, nông dân được đào tạo, huấn luyện, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Tham quan quy trình sản xuất rau an toàn ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì

Hà Nội đã hướng dẫn, giám sát và cấp giấy chứng nhận cho 18 vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap (tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam); xây dựng 4 cơ sở sơ chế rau an toàn gắn với vùng rau an toàn tập trung… Hà Nội còn cấp tem dán có mã số cho 31 cơ sở sản xuất rau an toàn nhằm quản lý nguồn gốc, xuất xứ cũng như bảo vệ thương hiệu sản phẩm.

Rau an toàn tại siêu thị ở Hà Nội   

Hà Nội cũng đang phát triển mạng lưới tiêu thụ rau an toàn, xây dựng và vận hành  “Sàn giao dịch rau quả và thực phẩm an toàn  Hà Nội”, góp phần đa dạng hóa hình thức cung ứng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 


Đề xuất