Phú Yên phấn đấu đào tạo nghề cho 8.000 lao động trong năm 2018

Đây là một trong những chỉ tiêu trong Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn được tỉnh Phú Yên đề ra đến năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% và lao động có việc làm sau khi học nghề đạt tối thiểu 80%.

Để người lao động sau khi học nghề có việc làm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan, địa phương chủ động lồng ghép và huy động các nguồn lực, tăng cường đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; chú trọng các ngành là thế mạnh của địa phương, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho người lao động trong các khu công nghiệp tập trung; các cụm điểm công nghiệp, các làng nghề và dạy nghề tham gia xuất khẩu lao động. Tùy theo đối tượng, trình độ đào tạo và thời gian đào tạo, tỉnh Phú Yên thực hiện chính sách hỗ trợ đối với lao động được đào tạo từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng/khóa học và hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại. Riêng ngư dân học các nghề như vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới, kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 mã lực trở lên được hỗ trợ toàn bộ chi phí.

Học nghề điện tại Trường cao đẳng Nghề Phú Yên. Ảnh: baophuyen.com.vn

UBND tỉnh Phú Yên cũng đã ban hành danh mục những nghề đào tạo ngắn hạn ở nông thôn. Ngoài đầu tư kinh phí từ ngân sách địa phương, năm nay tỉnh Phú Yên phân bổ gần 4,8 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm, phát triển thị trường lao động và ủy thác qua mạng lưới ngân hàng chính sách xã hội để cho vay.      

Lao động nông thôn học nghề được vay vốn tín dụng ưu đãi để học, ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay học nghề và sau khi hoàn thành khóa học được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để tự tạo việc làm.

Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn đạt 64%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47%.
Thế Lập


Đề xuất