Thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Sơn La đến năm 2030

Ngày 17/4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 19 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.

vna_potal_ky_hop_chuyen_de_thu_19_hdnd_tinh_son_la_khoa_xv_nhiem_ky_2021_-_2026_7327269.jpg
Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế, chính sách dân tộc và công tác cán bộ, như: Quyết định thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, năm 2024 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh (đợt 2) năm 2024. HĐND tỉnh cũng thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Sơn La đến năm 2030; quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; thành lập bản Hợp Phong, xã Mường Bang, huyện Phù Yên; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý...

Trong số các nghị quyết thông qua lần này, đáng chú ý là Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Sơn La đến năm 2030. Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn có liên quan nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, Nghị quyết nhằm huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị; từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn kết nối các khu vực phát triển đô thị hoàn chỉnh, thúc đẩy sự phát triển của đô thị theo từng giai đoạn phát triển.

vna_potal_son_la_to_chuc_ky_hop_chuyen_de_thu_19_hdnd_tinh_khoa_xv_nhiem_ky_2021_-_2026_7327271.jpg
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Sơn La đến năm 2030 còn nhằm từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng đô thị, kết hợp quản lý quy hoạch đô thị gắn với phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, phát huy những giá trị, bản sắc, tăng cường sức cạnh tranh trong tỉnh và vùng làm cơ sở cho việc phân loại đô thị… Đến năm 2025, thành phố phấn đấu hoàn thành, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị loại II còn thiếu và yếu; đến năm 2030 hướng tới cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Dự kiến sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Sơn La có 13 đơn vị hành chính, gồm 4 xã, 9 phường (7 phường hiện trạng và 2 phường mới).

vna_potal_thanh_pho_son_la_hom_nay_6862478.jpg
Một góc thành phố Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: các Nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương; kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, góp phần hoàn thành cao nhất kết quả giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2023.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị, sau kỳ họp, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; tiếp tục tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh...

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm