Phát huy vai trò người có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành T.Ư; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; lãnh đạo các tỉnh trong khu vực và 80 người tiêu biểu có uy tín thay mặt cho hơn năm ngàn người có uy tín các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh
lưu niệm tại tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Báo cáo đề dẫn tại buổi gặp mặt do bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy, Tây Nguyên là khu vực có 53 dân tộc thiểu số đang sinh sống. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của bà con không ngừng được cải thiện nâng cao. Toàn khu vực Tây Nguyên hiện có 5 nghìn người có uy tín, đang phát huy vai trò gương mẫu, trở thành những nhân tố tích cực trong các phong trào hành động ở cơ sở.

Thông qua buổi tọa đàm, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các đại biểu, già làng, trưởng buôn, người có uy tín sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện và đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận nêu lên những kinh nghiệm hay, cách làm tốt; đề xuất kiến nghị để trên cơ sở này Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước có chế độ đãi ngộ thích đáng, chăm lo tốt hơn đời sống của người có uy tín, già làng, trưởng buôn.

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những cố gắng của các cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh Tây Nguyên trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ những người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng, đồng chí mong rằng cá nhân những người có uy tín hãy là những người gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong các phong trào cách mạng, tích cực tham gia xoá bỏ các tập quán lạc hậu, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, thực sự là hạt nhân trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong tổ chức các hoạt động; thường xuyên cung cấp thông tin, có các chế độ đãi thích đáng và phải có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân có nhiều thành tích. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị của các đại biểu và giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất để các già làng, trưởng buôn, người có uy tín phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết; thăm và tặng quà cho ba gia đình chính sách và gặp mặt nói chuyện thân mật với bà con dân tộc thiểu số làng C, xã Gào (thành phố Pleiku).


Đề xuất