Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín ở các xã vùng biên

Bác sĩ quân y Đồn biên phòng Ga Ry, huyện Tây Giang (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam)  khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn đóng quân, cũng như người dân nước bạn Lào ở khu vực giáp biên.  Ảnh: Đỗ Trưởng 

Tỉnh Quảng Nam có tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 157 km, đi qua hai huyện Nam Giang và Tây Giang. Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc, tạo điều kiện thuận lợi của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là các vị già làng, người có uy tín. Các già làng, người có uy tín luôn nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ và người dân trong thôn, bản thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định: Các già làng, người có uy tín có vai trò quan trọng trong việc vận động cộng đồng người dân xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu; động viên con cháu đến trường đúng tuổi; đi đầu trong xây dựng nếp sống mới; giữ gìn an ninh, trật tự thôn bản, không di cư tự do, không nghe và theo đạo trái pháp luật. Các già làng, người có uy tín kịp thời cung cấp nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của các loại đối tượng ra vào địa bàn… Những việc làm đầy ý nghĩa đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng thế trận lòng dân và nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Đỗ Trưởng

Đề xuất