Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Ong Phan Viet Cuong tai dac cu Bi thu Tinh uy Quang Nam hinh anh 1Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Trần Tĩnh -TTXVN

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia tại Đại hội về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia tại Đại hội đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; biểu quyết về các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, đề án, chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 - 2025; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại phiên làm việc ngày 12/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí. Trong phiên bế mạc chiều 13/10, Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Lê Văn Dũng và Lê Trí Thanh được bầu tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phan Thái Bình được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng thời, Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội, mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 là: xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Về xây dựng Đảng, Đảng bộ phấn đấu hằng năm kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên. Số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Về kinh tế, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9%; mức độ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; xây dựng thành phố Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030... Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87%; đến năm 2025 có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ong Phan Viet Cuong tai dac cu Bi thu Tinh uy Quang Nam hinh anh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-. Ảnh: Trần Tĩnh -TTXVN

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh: Đại hội đã khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội biểu thị tinh thần quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa - những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh những năm tới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XXII cần khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, nhất là quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai vào Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện chương trình hành động, chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án công tác lớn đã được Đại hội quyết định; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ðảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh và của cả hệ thống chính trị.

Từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội trên từng lĩnh vực công tác, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trần Tĩnh

Tin liên quan

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối

Tiếp tục phiên làm việc buổi sáng 13/10, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Bà Đào Hồng Lan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.


Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Ông Dương Văn Trang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.


Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ông Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững".


Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Chiều 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.Đề xuất