Thứ 6, 24/01/2020, 16:30 GMT+7
Đến năm 2025, tỉnh Lai Châu phấn đấu có 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
20:30, 11/10/2019
Chiều 11/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Vũ Văn Hoàn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
 
Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Lai Châu phấn đấu có 50 - 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 huyện (Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên) đạt chuẩn nông thôn mới; 95% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ bác sỹ đạt 13 bác sỹ/1 vạn dân; trên 45% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã có đường dải nhựa, bê tông, trên 80% số thôn, bản được dải nhựa, bê tông hóa; thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3%/năm; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bình quân 6.500 lao động/năm; tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề đạt trên 55%.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn nhấn mạnh: Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, làm chuyển biến rõ nét đời sống, vật chất và tinh thần của nông dân. Từ khi Lai Châu bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân chưa đạt 3 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân 8,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo gần 47%...

Ông Vàng A Chỉnh, Trưởng bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư, xây dựng tương đối đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt với trên 82% hộ dân nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã, 93% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia. Tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành, mở rộng những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có chất lượng, từng bước đưa nông nghiệp phát triển bền vững gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Có 2 huyện đã ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước...

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; quan tâm ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các nguồn đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa khu vực nông thôn; thực hiện đồng bộ, quyết liệt mục tiêu xây dựng xã, bản nông thôn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng...

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Tính đến tháng 9/2019, tỉnh Lai Châu có 29/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 29 xã so với năm 2011), bình quân tiêu chí đạt 13,43 tiêu chí/xã (năm 2011 là 2,88 tiêu chí/xã), không còn xã dưới 5 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 37 triệu đồng/năm (năm 2011 là 8,2 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,23% (năm 2011 là 46,78%). Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có 39/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã; thành phố Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và một huyện Tân Uyên đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 84 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.
Công Tuyên
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: