Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững

Tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng để bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; đồng thời cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ môi trường rừng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững ảnh 1 Rừng ngập mặn khu vực Đầm Nại (huyện Ninh Hải) được tăng cường trồng và bảo vệ nhằm phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 7024/KH-UBND về thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp một cách hiệu quả, bền vững.

Theo đó, về mục tiêu kinh tế, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2030 trồng khoảng 5.088 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; trồng 1.280 ha rừng sản xuất. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt 61.590 m3, giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng 1,5 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 2 – 3%/năm.

Về mục tiêu xã hội, tỉnh tập trung hỗ trợ sinh kế, nâng cao mức sống cho người dân làm nghề rừng, phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số làm lâm nghiệp tăng gấp 2 lần so với năm 2020; dự kiến đến năm 2030 tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dưới 10% và giảm dần số người vi phạm Luật Lâm nghiệp hàng năm khoảng 10%.

Về mục tiêu môi trường, Ninh Thuận tăng cường bảo vệ, trồng mới rừng để nâng tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 49% và giữ ổn định đến năm 2030; 100% diện tích rừng được quản lý bền vững nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ của rừng. Tỉnh giảm thiểu tối đa các vụ phá rừng, cháy rừng nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn về môi trường sinh thái, đời sống, xã hội của cộng đồng dân cư.

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững ảnh 2 Khu vực rừng ven biển thuộc Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (huyện Ninh Hải) đang được bảo vệ để phát triển bền vững. Ảnh: TTXVN

Theo ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg của Chính phủ về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Thuận triển khai Kế hoạch số 7024/KH-UBND thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý bền vững diện tích và chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp nhanh và bền vững.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, các địa phương khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; phát triển công nghiệp chế biến, thương mại lâm sản.

Các địa phương và đơn vị chủ rừng tăng cường triển khai các hoạt động sản xuất lâm nghiệp mở rộng giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng với diện tích trên 83.100 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên với diện tích gần 7.400 ha; trồng hơn 6.360 ha rừng tập trung; trồng 6,8 triệu cây phân tán và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng rừng tự nhiên và rừng trồng trên 4.790 ha. Đối tượng ưu tiên tham gia các chương trình, dự án phát triển rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng. Cùng đó, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng theo các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, cam kết về bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh cũng xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp để bảo vệ, phát triển rừng, từng bước xã hội hóa nghề rừng. Cùng đó, khai thác tối đa giá trị từ rừng thông qua việc phát triển nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, trồng cây dược liệu, dịch vụ môi trường rừng; khai thác hiệu quả rừng cho phát triển du lịch sinh thái nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để nâng cao chất lượng các loại rừng, ngành lâm nghiệp tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, áp dụng các giải pháp lâm sinh như trồng mới, trồng bổ sung theo đám, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, giao khoán bảo vệ nhằm tăng độ che phủ rừng. Các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic information system), ảnh viễn thám, công nghệ thông tin trong điều tra rừng, quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ninh Thuận cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án chuyển giao khoa học công nghệ, nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, hợp tác trong lĩnh vực phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có trên 196.828 ha rừng và đất lâm nghiệp phát triển rừng, trong đó diện tích rừng và đất rừng phòng hộ trên 125.969 ha; rừng và đất rừng đặc dụng trên 41.626 ha, rừng và đất rừng sản xuất hơn 29.232 ha. Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2021, toàn tỉnh trồng mới trên 547 ha rừng, trong đó có hơn 505 ha rừng phòng hộ; kết hợp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng với diện tích trên 3.737 ha và giao khoán bảo vệ rừng trên 66.523 ha. Nhờ đó, chất lượng rừng được cải thiện, nhiều diện tích rừng nghèo kiệt được phục hồi, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 47%.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm